کاربر رایانه

توضیحات دوره: كاربر رایانه شغلی است در حوزه فناوری اطلاعات، كه شایستگی های، به كارگیری مفاهیم اولیه و اساسی كامپیوتر،…

0
3,000,000 تومان