سه شنبه ۶/مهر/۱۴۰۰

 

آموزشگاه آفتاب در تاریخ سه شنبه 29 بهمن 98 در آمفی تئاتر سرای محله کیانشهر موفق به برگزاری همایش روابط عمومی و ارتباط موثر با حضور اساتید مهران صارمی نیا و اسماعیل قنواتی گردید. از این همایش استقبال بسیار خوبی به عمل آمد به طوری که سالن سرای محله پاسخگوی حجم مراجعه کنندگان نبود

ضمنا در انتها به شرکت کنندگان گواهی نامه شرکت در همایش و همچنین یک بن آموزشی به ارزش 50 هزار تومان اعطا گردید